Workshop: Conductors meet the jury

Een evenement binnen het evenement. Op de laatste dag van CantaRode Internationaal Koorfestival delen de juryleden hun visie op koormuziek met dirigenten en bestuursleden van zangkoren. Deze interactieve bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor de deelnemende koren, maar voor alle geïnteresseerde dirigenten en koorbesturen.

Doelstelling
Evaluatie van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkeling van de internationale koorwereld in het algemeen en de prestaties tijdens het CantaRode concours in het bijzonder. 

Deelnemers
De juryleden van CantaRode 2018:

 • John Damsma – Nederland
 • Luc Anthonis – België
 • Maria Guinand – Venezuela
 • Robert Sund – Zweden
 • Brady R. Allred – USA

Overigen:

 • Dirigenten van de deelnemende koren
 • Alle geïnteresseerde dirigenten
 • Bestuursleden van Nederlandse en internationale korenorganisaties
 • Bestuursleden en vrijwilligers van de stichting CantaRode

Datum
Zondag 13 mei 2018 (13.30 – 15.00 uur)

Plaats
Hotel en confentie-oord Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade

Voorzitter van de bijeenkomst
Jeroen Schrijner (Directeur Zürcher Singakademie – CH)

Programma

 • 13.00u Ontvangst van de deelnemers
 • 13.30u Opening door Jeroen Schrijner
 • 13.35u De juryleden presenteren hun visie op de huidige ontwikkelingen in de internationale koorwereld
 • 14.00u  Elk jurylid presenteert zijn/haar ervaringen gedurende het CantaRodeconcours en -festival
 • 14.25u Discussie
 • 15.00u Conclusies en afsluiting door de voorzitter Jeroen Schrijner

Taal
De conferentietaal zal Engels zijn (vertaling in het Duits indien nodig)

Kosten van deelname
Deelname is gratis

Aanmelding
Deelnemers worden verzicht zich aan te melden via bijgaande link: Aanmelden