Onderscheiding voor artistiek directeur Ritten

Artistiek directeur Dion Ritten van CantaRode is op zondag 11 maart benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze hoge koninklijke onderscheiding bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als dirigent van mannenkoor de Beeker Liedertafel. Maar hij heeft de onderscheiding zeker ook gekregen vanwege al zijn andere activiteiten en initiatieven op muzikaal gebied, waaronder het oprichten van het Internationaal Koorfestival CantaRode.

We kennen Dion Ritten als een onvermoeibare ijveraar van koormuziek. De onderscheiding is dan ook van hart verdiend. Namens bestuur en alle medewerkers van CantaRode: van harte proficiat.