De organisatie

CantaRode is een initiatief van de Stichting CantaRode.

Bestuur
Peter Thomas (voorzitter)

Matheu Bemelmans (secretaris)

Bert Bischoff (penningmeester)

Toon Peerboom (lid)

Dion Ritten (artistiek directeur)

Festivalleider

Werkgroepen
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal werkgroepen.